Εθελοντές

Στην πραγματοποίηση του έργου του Μουσείου, εκτός των ανωτέρω, συνεισέφεραν ποικιλοτρόπως και κατά καιρούς αρκετά ακόμα μέλη του προσωπικού του Τομέα Βιολογίας Ζώων. Όμως ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στους κκ. Παπαγιαννόπουλο Αριστείδη και Μπάκα Ανδρέα, μέλη ΕΤΕΠ του Τομέα, για την πολύ σημαντική και μακρόχρονη συμβολή τους.

Επίσης, φοιτητές και άλλοι εργαζόμενοι του Τημήματος Βιολογίας συμμετέχουν στις ξεναγήσεις, στην συντήρηση της συλλογής των δειγμάτων και στην καθημερινή λειτουργία του Μουσείου.