Τι είναι η Ορνιθόπολις;

Τι είναι η Ορνιθόπολις;

Η Ορνιθόπολις είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό τη συνεργασία των πολιτών με την επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέσα από την παρατήρηση και καταγραφή των πουλιών της πόλης γνωρίζουμε καλύτερα τον τόπο μας, εργαζόμαστε ομαδικά και συμβάλλουμε ενεργά στην επιστημονική εξέλιξη αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας!

Ποιος είναι ο στόχος;

Η Ορνιθόπολις έχει δύο βασικούς στόχους:

  • την αύξηση της γνώσης μας για τα πουλιά της πόλης και την ευαισθητοποίησή μας για την προστασία της βιοποικιλότητας. Μέσω της γνωριμίας μας με τα πουλιά και τις συνήθειές τους σε αστικά και ημιαστικά περιβάλλοντα μαθαίνουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και να ζούμε αρμονικότερα σε αυτό.
  • τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων, που βοηθούν τους επιστήμονες να μελετήσουν πώς οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον επηρεάζουν τα πουλιά λόγω της δόμησης, αλλά και να κατανοήσουν πώς μπορεί μία πόλη να γίνει πιο φιλική για τους κατοίκους της (ανθρώπους, φυτά και ζώα!).