Επικοινωνία

Τομέας Βιολογίας Ζώων
Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 04 Ρίο, Πάτρα
E-mail: zmup@upatras.gr