Συμμετέχω στο πρόγραμμα

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Γιατί να στείλω τα δεδομένα από τις παρατηρήσεις μου;

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στην ερευνητική διαδικασία. Με την καταλυτική συμβολή όλων συλλέγονται πολύτιμα δεδομένα, που θα αξιοποιηθούν επιστημονικά για τη διεύρυνση των γνώσεών μας, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, στο οποίο ζούμε.