Επιτροπή / Διοίκηση

Από το έτος ίδρυσής του μέχρι το 1996 διευθυντής του Ζωολογικού Μουσείου ήταν ο Καθηγητής κ. Ι. Όντριας. Έκτοτε το Μουσείο διευθύνεται από Επιστημονική και Διαχειριστική Επιτροπή, την οποία έχουν στελεχώσει τα εξής μέλη ΔΕΠ του Τομέα Βιολογίας Ζώων:

  • Κασπίρης Παναγιώτης, Καθηγητής (1997 - 2008)
  • Σταματόπουλος Κων/νος, Λέκτορας (1997 - 2007)
  • Γιαγιά-Αθανασοπούλου Ευαγγελία, Καθηγήτρια (1997 - 2013)
  • Φραγγεδάκη-Τσώλη Στέλλα, Καθηγήτρια (1997 - 2013)
  • Χονδρόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής (1997 - 2014)
  • Γκιώκας Σίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (2015 - )
  • Μαργαρίτη Μαριγούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2015 -)
  • Μήτσαινας Γεώργιος, Λέκτορας (2015 - )
  • Τζανάτος Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής (2015 - )