Η φυλογεωγραφία στη γενομική εποχή & ο ρόλος των φραγμάτων στην ειδογένεση (ΜΙΣ 5047129)

ΕΔΒΜ-103: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ – ΚΥΚΛΟΣ Β΄

 

 

 

Η έρευνα “Η φυλογεωγραφία στη γενομική εποχή & ο ρόλος των φραγμάτων στην ειδογένεση (ΜΙΣ 5047129)” επικεντρώνεται στο Αιγαίο, ένα φυσικό εργαστήριο ειδογένεσης, και χρησιμοποιεί ως οργανισμό-μοντέλο μια ολόκληρη Tάξη σπονδυλοζώων, τα Φολιδωτά Ερπετά (σαύρες & φίδια). Χρησιμοποιούμε μοριακά εργαλεία και μελετάμε τους μηχανισμούς εξέλιξης που προάγουν τη δημιουργία νέων ειδών με συγκεκριμένα βιογεωγραφικά πρότυπα. ‘Η με απλά λόγια: Γιατί βρίσκουμε μεγαλύτερη βιοπικοιλότητα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές? Για παράδειγμα η άποδη σαύρα Anguis, που κοινά ονομάζουμε κονάκι, έχει μεγάλη διαφοροποίηση στη γενετική σύσταση των πληθυσμών της, την οικολογία και τη μορφολογία της, ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας απομόνωσης της στην Πελοποννησσο, αλλά και στην περιοχή δυτικά της Πίνδου (δες εδώ). Ως αποτέλεσμα, στην Ελλάδα αναγνωρίζουμε 2 ενδημικά κονάκια: το Ελληνικό και το Πελοποννησιακό. Πλήθος σαυρών και φιδιών έχουν διαφοροποιημένους πληθυσμούς στην Πελοποννησσο, στη δυτική και ανατολική Ελλάδα, ή στις Κυκλάδες, κάνοντας αυτές τις περιοχές ενδιαφέρουσες ως προς την έρευνα και σημαντικές ως προς την προστασία τους!

 

Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών, αποθηκεύει και διαχειρίζεται συλλογές δειγμάτων από πλήθος ζώων που βρέθηκαν σε όλη την Ελλάδα και μπορεί έτσι να συμβάλει στο απαραίτητο πειραματικό υλικό που χρειάζεται μια τέτοια επιστημονική μελέτη. Αντίστροφα, δείγματα που συλλέγονται στο πλαίσιο τέτοιων μελετών συνεισφέρουν στη μουσειακή συλλογή και τροφοδοτούν μελλοντικές έρευνες.