Πρόσκληση της Ορνιθόπολης στο Ζωολογικό Μουσείο 19./.20.1.19

Τα μέλη της ομάδας «Ορνιθόpolis» θα βρίσκονται στο Μουσείο Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Βιολογίας) τις παρακάτω μέρες και ώρες, για να υποδεχτούν και να ενημερώσουν όλους όσους ενδιαφέρονται για τη βιοποικιλότητα του τόπου μας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμμετέχουν.

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, από τις 15.00 μέχρι τις 18.00

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, από τις 11.00 μέχρι τις 14.00

Τι ακριβώς κάνει η Ορνιθόpolis; Πώς μπορώ κι εγώ να συμμετέχω; Δεν γνωρίζω πολλά για τα πουλιά. Θα μπορούσα να μάθω εύκολα; Μπορώ να συμμετέχω ατομικά ή ομαδικά;

Η ομάδα ειδικών επιστημόνων θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματά σας, θα σας δώσουν οδηγίες και θα συζητήσουν μαζί σας για την αστική βιοποικιλότητα. Θα προμηθευτείτε δωρεάν τον «Οδηγό παρατήρησης» σε έντυπη μορφή και φυλλάδιο καταγραφής για τις πρώτες παρατηρήσεις σας!