Νέα σελίδα Ζωολογικού Μουσείου

Η ιστότοπος του Ζωολογικού Μουσείου έχει επανασχεδιαστεί και περιέχει νέες πληροφορίες.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την ιστορία, τους στόχους και την έκθεση του Mουσείου, καθώς και να σχεδιάσετε την επίσκεψή σας.

Επίσης, ο ιστότοπος φιλοξενεί το πρόγραμμα «Ορνιθόπολις» — μια μελέτη της ορνιθοπανίδας της Πάτρας, η οποία προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη συλλογή των δεδομένων και την ερευνητική διαδικασία! Στην ιστοσελίδα θα βρείτε περιγραφές, φωτογραφίες, σκίτσα και φωνές των πιο κοινών πουλιών που ζούνε στην πόλη μας.