Οδηγός παρατήρησης και οδηγίες για καταγραφή παρατηρήσεων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τον Οδηγό Παρατήρησης μας! Περιέχει περιγραφές και εικόνες των πιο κοινών πουλιών της Πατρας, και πολλές πληροφορίες για την σωστή παρατήρηση και καταγραφή πουλιών!

Είναι διαθέσημο όχι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) αλλά σε λίγες μέρες μπορείτε να αποκτήσετε και δωρεάν το δικό σας αντίτυπο!

 

Επίσης ετοιμάσαμε οδηγίες για την ηλεκτρονική καταγραφή παρατηρήσεων μέσω της πλατφόρμας iNaturalist.org.

 

Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας!