Ξεκίνησε το πρόγραμμα "Ορνιθόπολις"

Ξεκίνησε το πρόγραμμα "Ορνιθόπολις". Θα πραγματοποιηθούν βόλτες στην πόλη για παρατήρηση πουλιών μαζί με επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος της «Ορνιθόπολης» είναι να διερευνηθεί η ποικιλότητα και η σύνθεση της βιοκοινότητας των πουλιών στο αστικό οικοσύστημα της Πάτρας και να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που ευνοούν την ορνιθοπανίδα σε μικρά καταφύγια πρασίνου (κήποι, μικρά πάρκα), μέσα από την υλοποίηση ενός προγράμματος επιστήμης των πολιτών (Citizen science). Αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Πατρών και σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων δημιουργείται ένα εικονικό μουσείο και παράγεται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Οι δράσεις της «Ορνιθόπολης» θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας, θα καλλιεργήσουν μία θετικότερη σχέση μεταξύ ανθρώπων και φύσης και ταυτόχρονα θα επαναπροσδιορίσουν το ρόλο ενός παραδοσιακού τύπου πανεπιστημιακού μουσείου στην εκπαίδευση των πολιτών και τη σύνδεσή του με την κοινωνία.

Μάθε περισσότερα για τα πουλιά της πόλης μας!