Κίσσα (Garrulus glandarius)

  • Jay από Ignacio Ferre Pérez στο flickr
  • Arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius). Eurasian Jay. από David Álvarez López στο flickr
  • Arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius). Eurasian Jay. από David Álvarez López στο flickr
  • Arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius). Eurasian Jay. από David Álvarez López στο flickr
  • Gaio, com a sua bolota... Eurasian Jay, with its acorn... από Luiz Lapa στο flickr
  • Arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius). Eurasian Jay. από David Álvarez López στο flickr
  • Arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius). Eurasian Jay. από David Álvarez López στο flickr
  • Gaio, Eurasian Jay από Luiz Lapa στο flickr
  • Gaio, Eurasian Jay από Luiz Lapa στο flickr